Educatie op Hoeve Polsdonk!

Sinds 5 jaar is er een samenwerking met MBO Helicon Den Bosch-Boxtel.

Veehouderij leerlingen komen praktijk leren in  ons bedrijf!

Ook komen er al jaren leerlingen van afdeling Groen van het VMBO De Kempenhorst uit Oirschot een halve dag meelopen om iets te leren van het boerenbedrijf!

Vaak bieden we ook een stageplek aan voor buitenlandse stagiaires. Zo hebben we in 30 jaar tijd al veel “gasten” gehad. Dit doen we via SUSP.